Gokken vanuit een christelijk perspectief

By Editor

Als je met een psycholoog in gesprek gaat, is het wel prettig als je gesprekspartner ook een christelijk wereldbeeld deelt. Zeker als het over diepere en meer persoonlijke zaken gaat. Paas Psychosociale Begeleiding biedt integratieve coaching en therapie vanuit een Christelijk perspectief. > Coaching & Therapie. Persoonlijk

Recensies van alle categorieën van boeken vanuit een christelijk perspectief, zowel van boeken voor volwassenen als voor kinderen. Zelfontplooiing vanuit christelijk perspectief Nadat Mieke haar enquete aan onze leden voorlegde en ook een aantal christen coaches heeft geïnterviewd is ze nu klaar met haar afstudeerwerk!! Ze heeft een indrukwekkende scriptie geschreven: “Zelfontplooiing vanuit christelijk perspectief” De samenvatting uit deze scriptie luidt als volgt: Het is duidelijk geworden dat het fenomeen Lesgeven vanuit christelijk perspectief is een belangrijk, veelzijdig en ingewikkeld thema, zeker als we daarbij denken aan vakinhoud en didactiek. Het is belangrijk, want het heeft te maken met de opdracht of roeping zoals die vanuit de Bijbel tot leraren komt. Een roeping om ons dagelijks werk zo goed mogelijk te doen en om anderen tot Christus te DreamCenter Loopbaanbegeleiding is een praktijk voor Loopbaanbegeleiding en werkt vanuit christelijk perspectief. Subsidie beschikbaar voor iedereen Vanaf 1 december komt iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt weer in aanmerking voor de subsidie 'Ontwikkeladvies'. Het Christelijke wereldbeeld is een alomvattende kijk op de wereld vanuit een Christelijk perspectief. Onze vrienden van Summit Ministries herinneren ons eraan dat ons Christelijke wereldbeeld elk gebied van ons leven zou moeten beïnvloeden, van psychologie tot sociologie, van wetenschap tot filosofie en van recht tot economie.

Commentaar op de tekst Euthanasie vanuit een christelijk perspectief, gegeven door Br. René Stockman, generale overste Broeders van Liefde Ingaand op de tekst die werd opgesteld om de visietekst van de Organisatie Broeders van Liefde België te ondersteunen via een christelijke onderbouw, wens ik daarop volgende commentaar te geven.

Stichting Project Oekraine (wij noemen het vaak SPO) wil mensen in Oost-Europa hulp bieden in een christelijk perspectief. We werken samen met de mensen daar aan de projecten. De gevraagde ondersteuning kunnen we alleen doen met financiële steun vanuit Nederland. Daarvoor organiseren we acties. U kunt ook helpen! Je bent een Koninklijk kind, door de Vader bemind. Bij Praktijk Reitsma wordt gewerkt vanuit christelijk perspectief. Uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat elk mens door God is geschapen en door Hem zeer wordt geliefd. En het is zelfs mogelijk onze eigen genen aan te passen. Een boek dat vanuit christelijk perspectief ingaat op de ethische vragen die deze menselijke macht oproept, is dan ook welkom. Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus. Integratief Integratieve mensbenadering We gaan er vanuit dat de verschillende dimensies in de mens – de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.

Een christelijk leraar dient bewust identiteitsdrager van de school te zijn, heeft zich christelijk-pedagogische principes eigengemaakt en leeft vanuit een christelijke levensbeschouwing. Een christelijke leraar is actief, motiverend en stimulerend en is zich bewust van zijn of haar rol als gids en coach.

Antwoord: Gokken kan gedefinieerd worden als “het inzetten van geld op iets wat niet waarschijnlijk is in een poging dit geld te vermeerderen”. De Bijbel veroordeelt gokken, wedden of de loterij niet uitdrukkelijk. Maar de Bijbel waarschuwt ons wel om niet geldzuchtig te zijn ( 1 Timoteüs 6:10; Hebreeën 13:5 ). Bekijk boeken die de wetenschap benaderen vanuit een christelijk perspectief. Onder andere vindt u hier boeken over de Schepping en Evolutie, maar ook over christelijke wetenschappers en … kunt geven vanuit een christelijk perspectief. In de laatste fase van hun studie kunnen ze een onderzoek binnen het onderzoekscentrum uitvoeren waarbij ze hun eigen praktijk innoveren en er onderzoek aan doen. Toelichting onderwerp De zoektocht naar hoe onderwijs christelijk is of kan zijn is al oud. Wereldwijd is er over

Afgelopen zaterdag heeft Hello Radio een programma uitgezonden dat gaat over een kijk op de ziel vanuit christelijk perspectief. Een interessant interview met theologe Martine Oldhoff. Martine is theologe en promovenda aan een theologische universiteit, gastdocent en voorganger op …

het christelijk geloof als vervulling van deze levenswijze. • Gekaderd in een christelijk personalisme: als door God geschapen, dragen alle mensen christelijke waarden in zich, die door het christelijke geloof gerealiseerd worden (een eschatologisch perspectief). Broeder René Stockman, Generale Overste van de Broeders van Liefde, deelt die ongerustheid vanuit zijn christelijke visie op mens en maatschappij en probeert in dit essay enkele gronden voor zijn argumentering aan te bieden. De doos van Pandora werd geopend bij de depenalisering van abortus en nu lijken we op een glijbaan te zijn terechtgekomen. Echtscheiding vanuit christelijk perspectief. De onmogelijkheid van scheiden, de onmogelijkheid om bij elkaar te blijven. In de gebroken werkelijkheid van het leven kunnen er binnen het huwelijk tal van schrijnende situaties met heel veel leed en verdriet voorkomen. Soms mag scheiding dan door betrokkenen als een uitkomst worden gezien. De lasalliaanse opvoedingsvisie: ‘Participatief, persoonsgericht en met open kijk kansen geven vanuit een fundamentele christelijk-lasalliaanse inspiratie’. Het geven van een vakles vanuit christelijk perspectief Titel: Meer door minder. Het geven van een vakles vanuit christelijk perspectief’. ‘Voor de lespraktijk betekent dit dat je zoekt naar mogelijkheden om vakinhoud en christelijk geloof met elkaar te verbinden en waar nodig met elkaar te confronteren.’ (De Muynck et al., 2017, p. 17)

Op maandag 14 december denken wij vanuit PerspectieF na over geopolitiek vanuit christelijk-sociaal perspectief. Hoe verhouden zich de dominee en de koopman? Hoe beweeg je je als toekomstig christenpoliticus in een wereld van het (vaak vuile) machtsspel? En hierbij leren wij graag van mensen binnen én buiten onze eigen traditie.

Echtscheiding vanuit christelijk perspectief. De onmogelijkheid van scheiden, de onmogelijkheid om bij elkaar te blijven. In de gebroken werkelijkheid van het leven kunnen er binnen het huwelijk tal van schrijnende situaties met heel veel leed en verdriet voorkomen. Soms mag scheiding dan door betrokkenen als een uitkomst worden gezien.